Tin Tức Về Trang Chủ

Danh Mục Tin Tức


Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Huế

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
HUẾ – HỘI AN/ ĐÀ NẴNG 08:30 - 13:30 80.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG 08:30 - 13:30 260.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – SÀI GÒN 08:30 - 13:30 420.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – ĐÀ LẠT 08:30 - 13:30 370.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – SÀI GÒN 08:30 - 13:30 450.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN 08:30 - 13:30 550.000₫
HUẾ – HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN 08:30 - 13:30 570.000₫
HUẾ – HÀ NỘI 16:30 - 17:30 200.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Hội An

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
HỘI AN – HUẾ 08:00 - 14:00 90.000₫
HỘI AN – HÀ NỘI 08:00 - 14:00 340.000₫
HỘI AN – NHA TRANG 17:30 200.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT 17:30 340.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ 17:30 340.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – SÀI GÒN 17:30 400.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – MŨI NÉ – SÀI GÒN 17:30 460.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN 17:30 530.000₫
HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN 17:30 610.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Nha Trang

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
NHA TRANG – ĐÀ LẠT 07:30 - 13:00 120.000₫
NHA TRANG – MŨI NÉ/ PHAN THIẾT 08:00 - 20:30 110.000₫
NHA TRANG – SÀI GÒN 08:00 - 20:00 - 20:30 - 21:30 170.000₫
NHA TRANG – HỘI AN 19:30 200.000₫
NHA TRANG – ĐÀ NẴNG 17:30 250.000₫
NHA TRANG – HUẾ 17:30 300.000₫
NHA TRANG – HÀ NỘI 17:30 610.000₫
NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ 07:30 - 13:00 220.000₫
NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN 07:30 - 13:00 300.000₫
NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ – SÀI GÒN 07:30 - 13:00 370.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Đà Lạt

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
ĐÀ LẠT – NHA TRANG 07:30 - 13:00 120.000₫
ĐÀ LẠT – MŨI NÉ 07:30 - 13:00 100.000₫
ĐÀ LẠT – SÀI GÒN 07:30 180.000₫
ĐÀ LẠT – HỘI AN 07:30 - 13:00 320.000₫
ĐÀ LẠT – ĐÀ NẴNG 07:30 - 13:00 370.000₫
ĐÀ LẠT – HUẾ 07:30 - 13:00 440.000₫
ĐÀ LẠT – HÀ NỘI 07:30 - 13:00 700.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Phan Thiết

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
PHAN THIẾT – SÀI GÒN 01:30 - 08:30 - 10:00 - 11:30 - 14:00 - 16:30 120.000₫
PHAN THIẾT – NHA TRANG 01:30 - 13:30 120.000₫
PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT 01:30 - 13:30 100.000₫
PHAN THIẾT – HỘI AN 01:30 - 13:30 360.000₫
PHAN THIẾT – ĐÀ NẴNG 01:30 - 13:30 440.000₫
PHAN THIẾT – HUẾ 01:30 - 13:30 440.000₫
PHAN THIẾT – HÀ NỘI 01:30 - 13:30 750.000₫
PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI 01:30 - 13:30 850.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Mũi Né

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
MŨI NÉ – SÀI GÒN 01:00 - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 13:30 - 16:00 120.000₫
MŨI NÉ – NHA TRANG 01:00 - 13:00 120.000₫
MŨI NÉ – ĐÀ LẠT 07:00 - 12:30 100.000₫
MŨI NÉ – HỘI AN 01:00 - 13:00 360.000₫
MŨI NÉ – ĐÀ NẴNG 01:00 - 13:00 440.000₫
MŨI NÉ – HUẾ 01:00 - 13:00 440.000₫
MŨI NÉ – HÀ NỘI 01:00 - 13:00 750.000₫
MŨI NÉ – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI 07:00 - 12:30 850.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
Đà Nẵng – Huế 09:00 - 14:30 80.000₫
Đà Nẵng – Hà Nội 09:00 - 14:30 300.000₫
Đà Nẵng – Hội An 11:30 - 16:30 80.000₫
Đà Nẵng – Nha Trang 11:30 - 16:30 250.000₫
Đà Nẵng – Cam Ranh 16:30 300.000₫
Đà Nẵng – Phan Thiết 16:30 370.000₫
Đà Nẵng – Mũi Né 16:30 370.000₫
Đà Nẵng – Đà Lạt 16:30 400.000₫
Đà Nẵng – Sài Gòn 16:30 450.000₫
Đà Nẵng – Hội An - Nha Trang 16:30 250.000₫
Đà Nẵng – Hội An - Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn 16:30 530.000₫
Đà Nẵng – Hội An - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn 16:30 600.000₫
Đà Nẵng – Hội An - Nha Trang - Mũi Né - Đà Lạt 16:30 600.000₫
Đà Nẵng – Hội An - Nha Trang - Mũi Né - Đà Lạt - Sài Gòn 16:30 730.000₫

Các Tuyến Xe Khởi Hành Tại Sài Gòn

Ngày đăng: 17/03/2016

Người đăng: Administrator

Tuyến xe Giờ khởi hành Giá bán
SÀI GÒN – MŨI NÉ 7:00 - 8:00 - 11:00 - 13:45 - 15:00 - 17:30 - 20:00 Đang cập nhật
MŨI NÉ – SÀI GÒN 7:00 - 8:00 - 11:00 - 13:00 - 16:00 - 12:30 - 01:00 Đang cập nhật
SÀI GÒN – MŨI NÉ - NHA TRANG Đang cập nhật Đang cập nhật
SÀI GÒN – MŨI NÉ - HỘI AN Đang cập nhật Đang cập nhật
SG-MN-NT-HA-ĐN/H Đang cập nhật Đang cập nhật
SG-MN-NT-HA-ĐN/H-HN Đang cập nhật Đang cập nhật
SG- MN- ĐL Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – MN- ĐL – NT Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – MN – ĐL – NT – HA Đang cập nhật Đang cập nhật
SG- MN -ĐL – NT – HA- ĐN/H Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – MN- ĐL – NT- HA – ĐN/H – HN Đang cập nhật Đang cập nhật
SÀI GÒN - NHA TRANG 08:00 - 20:00 - 20:30 - 21:30 Đang cập nhật
SG – NT -SG Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – NT – HA Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – NT – HA – ĐN/ H Đang cập nhật Đang cập nhật
SG – NT – HA – ĐN / H – HN Đang cập nhật Đang cập nhật